feed-image RSS
25 oktober: Extra Ledenvergadering
zaterdag, 08 oktober 2016 05:52

Met het oog op de Tweede Kamerverkiezingen van 15 maart 2017 organiseert het CDA Súdwest-Fryslân een EXTRA ALV op dinsdagavond 25 oktober a.s. in Dorpshuis de Fûke in Gaast van 20.00 uur tot 21.00 uur!

Er staan deze avond twee onderwerpen op de agenda, namelijk:

  1. Vaststellen kieslijst
  2. Bespreken verkiezingsprogramma (amendementen worden ingediend bij een provinciale commissie en op 2 december as besproken in de ALV van CDA Fryslân

Een digitale versie van de lijst en het programma is op te vragen bij de secretaris, stuur daarvoor een e-mail naar Dit e-mailadres is beschermd tegen spambots. U heeft JavaScript nodig om het te kunnen zien. .  Papieren versies zijn een half uur voor aanvang van de vergadering beschikbaar in de zaal.

Op 8 november zal een reguliere ledenvergadering gehouden worden.

 
Gebiedsteams over naar de gemeente
vrijdag, 30 september 2016 12:40
Op 1 januari 2015 is de gemeente gestart met gebiedsgericht werken in het sociaal domein. Deze nieuwe werkwijze is breed geëvalueerd en de raad kiest nu voor een organisatiemodel. De keuze bestaat uit a) gemeenten doen het zelf, b) een marktpartij voert uit, c) een verbonden partij voert uit. Als volksvertegenwoordigers hebben we ook gesprekken gevoerd over dit belangrijke onderwerp. Als CDA kiezen wij ervoor dat de medewerkers gebiedsteam over gaan naar de gemeente per 1 januari 2017 die nu nog in dienst zijn bij de eigen werkgever. Voordelen van dit model zijn de korte lijnen, efficiënter werken en maatwerk voor onze inwoners. De generalisten uit de gebiedsteams kunnen de specialistische kennis inkopen. De medewerkers zelf geven aan dat ze dit model graag willen en zo betere ondersteuning kunnen geven aan onze inwoners.
Lees meer...
 
Terugblik op de Participatiewet
vrijdag, 30 september 2016 12:39
De oude regeling inzake Sociale Werkvoorzieningen (de WSW) is overgegaan in de participatiewet per 1 januari 2015. Het is ook het eerste jaar geweest van de ontschotting en dat we als gemeente minder geld hebben gekregen van het rijk.
Om het financiële tekort het hoofd te bieden is de Directie van NV Empatec met andere gemeenten een samenwerkingsverband aangegaan. Ze hebben een herstructureringsprogramma opgesteld om zo op een bedrijfsmatig verantwoorde wijze het uitvoeren van taken van en voor deze deelnemende gemeenten op het terrein van de gesubsidieerde arbeid goed te laten verlopen.
En dat lukt. Als CDA Súdwest-Fryslân hebben wij er vertrouwen in dat voor onze inwoners met een beperking werk, inkomen, groei, identiteit en zelfstandigheid iets betekent of kan betekenen.
Lees meer...
 
Gezond verstand gebruiken
dinsdag, 20 september 2016 20:21

Je gezonde verstand gebruiken bij de inrichting van het sociale domein. Dat is de logica die CDA-wethouders Gea Akkerman en Maarten Offinga volgen bij integratie van de taken zorg, jeugd en werk in de gemeente Súdwest Fryslân. Onze inwoners vragen het zelf: gebruik je gezonde verstand bij de keuze wat iemand nodig heeft aan zorg.

Vijf jaar gelden werd de gemeente Súdwest-Fryslân (SWF) gevormd door de samenvoeging van vijf gemeenten. In 2018 wordt een deel van de gemeente Littenseradiel toegevoegd aan SWF en groeit de gemeente naar circa 90.000 inw. In de beleving van velen een onbestuurbaar vehikel bestaande uit 84 dorpen en 6 steden en in oppervlakte de grootse gemeente van Nederland. Na vijf jaar is de scepsis rondom deze super gemeente verdwenen mede door positieve berichten over het kernenbeleid/co-creatie projecten/werkeloosheid aanpak/ schoolverlaters (de laagste in Nederland) en de bijzondere integrale aanpak van het sociaal domein. Ver van de Haagse drukte blijkt het CDA-antwoorden te geven op de transformatie van het sociale domein. Friese nuchterheid of een gedurfde aanpak. Het credo van Akkerman en Offinga is helder: “het draait om mensen”.

Lees meer...
 
Ongerustheid over de zendmast in Heeg
woensdag, 06 juli 2016 17:32

De CDA-fractie heeft het college gevraagd om opheldering over de plaats van de zendmast in Heeg. Omwonenden willen de zendmast niet in hun omgeving vanwege negatieve effecten die zendmasten met zich mee zouden brengen. Het CDA wil weten waarom de zendmast niet geheel buiten de bebouwde kom wordt geplaatst, en waar de zendmast in de eindsituatie komt. Ook wil de fractie duidelijkheid over hoe met dorpsbelang en omwonenden zal worden gecommuniceerd.

Lees meer...