feed-image RSS
Fractie op locatie
dinsdag, 17 januari 2017 16:38

De fractie vergadert op locatie! Dit keer in Oppenhuizen.

Heeft u vragen of wilt u iets zeggen met betrekking tot of in onze gemeente? Dan kunt u gebruiken maken van ons inspreekmoment van 19:45 tot 20:30.

Wij nodigen u hierbij van harte uit om langs te komen op donderdag 9 Februari 2017 vanaf 19:45 staat de koffie of thee klaar.

Locatie:
MFC It Harspit,
P. Walmastrjitte 8A Oppenhuizen

Iedereen is van harte welkom.

Voor vragen en nadere informatie:
Dhr. D Attema, fractie voorzitter. tel 06-46172827
Of mevr. B Tamminga, fractieondersteuning. tel 06-37402264

 
Afscheid Hans Hettinga
dinsdag, 27 december 2016 10:31

Donderdag 15 december j.l. heeft Hans Hettinga (Heidenschap) afscheid van de gemeenteraad van Súdwest-Fryslân genomen. Hans Hettinga was fractievoorzitter, en is in deze functie opgevolgde door Douwe Attema.

Burgemeester Hayo Apotheker gaf in zijn toespraak aan dat Hans kiest voor een nieuwe weg en voor nieuwe perspectieven. In die afweging een mooie nieuwe functie bij Friesland-Campina. Hans is op 12 maart 2002 als raadslid gestart in de gemeente Nijefurd. Met de fusie in zicht heeft Hans zijn steentje bijgedragen in een aantal werkgroepen. Meedenken in de ontwikkeling van de nieuwe gemeente en een actieve bijdrage in de klankbord bijeenkomsten als voorbereiding om tot de nieuwe gemeente te komen.

Lees meer...
 
Keuzes maken
donderdag, 22 december 2016 11:29

Kerstboodschap CDA Súdwest-Fryslân

De wereld, de maatschappij verandert snel en hoe gaan wij hier mee om? Voor iedereen is dit anders, de een ziet het als een bedreiging, de ander ziet het als een kans! Dan is vaak het verschil: wie ben ik, wat denk ik, hoe ga ik hier mee om?

Wat wij als Nederlanders wel kunnen is kiezen wie wij willen zijn, waar we bij willen horen. Deze keuzes maken wij zelf, dat is onze vrijheid. Zo kiezen onze nieuwe Nederlanders voor een beter bestaan, niet alleen voor zichzelf, maar ook voor hun kinderen: zij moeten het beter krijgen dan henzelf!

Ook wij als inwoners van dit mooie land mogen kiezen op weg naar een toekomst. Dat er kinderen in dit land opgroeien in armoede en zware omstandigheden is iets wat wij niet moeten willen, het hoort niet zo te zijn, maar het is er wel! De tweedeling dreigt in onze maatschappij: mensen met heel weinig en mensen met heel veel die elkaar niet meer ontmoeten. Dit is een bedreiging voor ons allemaal!

Lees meer...
 
Fractie op locatie in Ferwoude
woensdag, 23 november 2016 11:10

De fractie vergadert op locatie! Dit keer in Ferwoude.

Donderdag 24 november om 19:45 in het dorphuis de Buren 31 te Ferwoude.

We gaan het onder andere hebben over:

  • Leeuwarden-Sneek de weg tussen Tsienzerbuorren en Dearsum
  • Toelichting door Kees v.d. Pol over intrekken van vergunning.(Jonas in de Walvis)
  • Ontwikkeling MFC Piers’ Stee
  • Verordening fractievergoeding
  • Cultuurkwartier

En meer!

Iedereen is hierbij van harte uitgenodigd. Wees welkom om 19:45 in Ferwoude

 
Algemene Beschouwingen 2017
dinsdag, 22 november 2016 20:34
Het CDA heeft, bij monde van fractievoorzitter Douwe Attema, op donderdag 10 november bij de Algemene beschouwingen, het volgende over de begroting 2017 uitgesproken: 
 
Voorzitter,
 
Het CDA is blij met deze mooie begroting! Eindelijk weer een begroting waar we trots op zijn. Eerdere besluitvorming over bezuinigingen werpen nu hun vruchten af. Kort gezegd: er zijn goede keuzes gemaakt.
Het gaat vandaag over de cijfers, maar eigenlijk gaat het om de mensen, onze inwoners. Daar doen we het voor. Het uitgangspunt van het CDA is immers ‘de mens centraal’.
 
De veranderingen in de maatschappij wordt de komende jaren een grote uitdaging. Ik noem de verharding en de ‘ik – ik’ mentaliteit. Wij willen de afstand tussen onze inwoners en  gemeentehuis klein houden. Wij blijven het contact blijven zoeken. Wat doen we wel en wat doen we niet, en motiveer dat: vertel het ! Als iets niet kan, is de vraag, hoe kan het wel, en hoe kunnen we u helpen?
Lees meer...